Norma EN 45545

Povinnost aplikovat požadavky na požární bezpečnost drážních vozidel vyplývá z ustanovení článku 42.10.2 Nařízení Komise EU č. 1302/2014EU – TSI LOC & PAS

Tato směrnice výslovně ukládá povinnost použít materiály pro konstrukci kolejového vozidla, které splňují požadavky norem řady EN 45545.

Cílem je zajistit konstantní vlastnosti výrobku nebo výrobního procesu, což může výrobce nebo dodavatel prokázat certifikátem shody, materiálem s normou EN45545, který vydává Akreditovaná zkušební laboratoř po zkoušení daného výrobku.

Nařízení Komise EU je závazné pro všechny členské země EU na úrovni zákonného požadavku.

Bez průkazného splnění nařízení TSI LOC & PAS není možné nové drážní vozidlo certifikovat a uvést do provozu.

Certifikáty prokazující shodu materiálu s normou je nutné přezkoumávat každých 5 let. Platnost zkušebních protokolu z akreditovaných laboratořích je v tom případě 5 let od data vydání protokolu, poté musí být přezkoumán.

TSI LOC & PAS dále vádí zvláštní opatření pro hořlavé tekutiny, opatření týkajících se detekce a hašení požárů, požadavky týkajících se nouzových situací jako je např. Kontrola šíření kouře, požadavky na evakuaci, jízdní schopnost.