EN 45545-7

Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na zařízení na hořlavé kapaliny a na zkapalněné uhlovodíkové plyny, např. pro trakci, pomocné energetické jednotky, ohřev nebo chlazení, pro zajištění záměrů uvedených v ČSN EN 45545-1. Neplatí pro čistě technické kapaliny, např. hydraulickou kapalinu a transformátorový olej, s výjimkou případů, kdy je v návodu uveden postup pro případy jejich rozlití, úniku a rozstřiku. Opatření a požadavky stanovené v této evropské normě jsou zaměřeny na ochranu cestujících a personálu v drážních vozidlech prevencí požáru, pokud dojde k šíření hořlavých kapalin nebo plynů v důsledku jejich úniku. Z hlediska předmětu této evropské normy nejsou popisována opatření týkající se jiných hořlavých plynů, než zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG).