EN 45545-6

Systémy protipožární ochrany a jejího řízení

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na detekci, varovné signalizační systémy, vypínání zařízení, informační a komunikační systémy, nouzové osvětlení, systémy záchranných brzd a hasicí systémy za účelem pokrytí záměrů definovaných v ČSN EN 45545-1. Opatření a požadavky stanovené v této evropské normě jsou zaměřeny na ochranu cestujících a personálu v drážních vozidlech v případě požáru ve vlaku upozorněním cestujících a personálu na požár, zpomalení rozvoje požáru a řízení pohybu kouře. V rámci předmětu této evropské normy nejsou uvedena opatření, která zajistí zachování drážních vozidel v případě požáru. Tato část platí pro drážní vozidla definovaná v ČSN EN 45545-1.