EN 45545-5

Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na požární bezpečnost elektrických zařízení drážních vozidel, včetně zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel. Opatření a požadavky stanovené v této evropské normě vyhovují záměrům na ochranu cestujících a personálu drážních vozidel v případě požáru vlaku tím, že:
– snižují riziko vzniku požáru jak během provozu, tak v důsledku technické poruchy a/nebo selhání elektrické-ho zařízení;
– zajišťují, že provozuschopnost elektrických nouzových zařízení je zachována až do dokončení evakuace (viz ČSN EN 45545-6).
V rámci předmětu této evropské normy nejsou uvedena opatření, která zajistí zachování drážních vozidel v případě požáru.