EN 45545-4

Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti za účelem pokrytí záměrů definovaných v ČSN EN 45545-1. Opatření a požadavky stanovené v této části ČSN EN 45545 jsou zaměřeny na ochranu cestujících a personálu v drážních vozidlech v případě požáru ve vlaku minimalizací rizika vzniku požáru, na zpomalení rozvoje požáru a na řízení pohybu požárních zplodin přes drážní vozidlo, za účelem napomáhat evakuaci. V rámci předmětu této evropské normy nejsou uvedena opatření, která zajistí zachování drážních vozidel v případě požáru.