EN 45545-3

Požární zábrany

Tato část ČSN EN 45545 stanovuje požadavky na požární odolnost a zkušební metody požárních zábran drážních vozidel. Záměrem opatření a požadavků stanovených v této části ČSN EN 45545 je ochrana cestujících a personálu v drážních vozidlech v případě šířícího se požáru ve vlaku. V rámci předmětu této evropské normy nejsou uvedena opatření, která zajistí zachování drážních vozidel v případě požáru.

  • E (étanchéité)  – uzavření prostor – odolnost proti prohoření
  • I (isolation) – tepelná izolace – prostup tepla