EN 45545-2

Požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků

Tato část EN 45545 stanovuje požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků, používaných na drážních vozidlech definovaných v EN 45545-1, a to z hlediska reakce na oheň. Pro jednotlivá stanovení úrovní nebezpečí, jenž jsou využity jako základ třídicího systému, jsou použity provozní a konstrukční kategorie definované v EN 45545-1.
Tato část pak stanovuje pro každou úroveň nebezpečí jak zkušební metody, tak i zkušební podmínky a požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků z hlediska reakce na oheň. Je třeba uvést, že tato evropská norma nepopisuje opatření, jenž zajistí zachování celistvosti drážních vozidel v případě požáru.