EN 45545-1

Podle EN 45545-1 musí být zajištěno, že prvky použité při údržbě a modernizaci musí splňovat příslušné požadavky na materiál, uvedené dále.
Po modernizaci se musí prokázat, že každý nový povrch vytvořený jakýmkoliv vrchním nátěrem nebo laminováním nemá horší klasifikaci než původní povrch.
V době modernizace drážního vozidla může být obtížné získat původní podklad.
Proto se doporučuje popsat ekvivalentní podklad, který může vykazovat vlastnosti původního podkladu.
Na vlacích stavěných a schvalovaných podle této normy se musí všechny nové prvky použité při modernizaci ověřovat podle požadavků.

  • Pro vlaky postavené a schválené dříve podle předchozích norem a předpisů, např. národních norem nebo vyhlášek UIC, platí následující:
  • podružné úpravy během údržby, vyvolané vlivem výrobního a tržního rozvoje na prvky, lze vykonávat podle schválených souborů norem a předpisů pro příslušný vlak, které platí ke dni schvalování vlaku
  • při projektování modernizace se musí respektovat ustanovení této normy, a použité nové prvky se musí zadokumentovat spolu s výsledky hodnocení podle příslušných kritérií přijatelnosti.

Požadavky na modernizaci sedadel pro cestující

Některými charakteristikami, které mohou ovlivnit reakci na oheň, jsou:

  • konstrukce sedadla
  • jednotlivé materiálové složky
  • tvar
  • tloušťka, hustota, hmotnost
  • dodavatel