Cílem je:

Cílem je:

poskytnout rámcový přehled a výklad pojmů týkajících se normy EN 45545. Poskytnout doporučené rady a tipy. Stránky nenahrazují ani nekopírují text normy, se kterou je potřeba se detailně seznámit zvlášť.