Certifikáty prokazující shodu materiálu s normou je nutné přezkoumávat každých 5 let.

V případě, že nedošlo k žádné změně vlastnosti výrobků. Výrobního procesu ani k žádné změnu požadavku TSI není nutné provádět nové zkoušky tohoto materiálu. Je nutné pouze aktualizovat datum vydání certifikátu.

Více zde