Certifikáty prokazující shodu materiálu s normou je nutné přezkoumávat každých 5 let.

Profilový obrázek

V případě, že nedošlo k žádné změně vlastnosti výrobků. Výrobního procesu ani k žádné změnu požadavku TSI není nutné provádět nové zkoušky tohoto materiálu. Je nutné pouze aktualizovat datum vydání certifikátu.

Jak deklarovat, že výrobní proces a materiálové charakteristiky nebyly změněny?

„Toto dokazování by mělo zahrnout celý dodavatelský řetězec zapojený do výrobního procesu a produktů. Je potřeba ověřit certifikáty systému řízení kvality, jako jsou například standardy ISO 9001, ISO/TS 22163, IRIS, apod.

Prokázání by mělo zahrnovat provedením vertikální prověrky (formou auditu, kontroly kvality, kontroly všech technických technologických údajů z výroby, apod.)“

Vzorkování daného materiálu

„Výrobce materiálu může ve spolupráci s akreditovanou laboratoří provést např. Indikativní zkoušky (orientační měření vybraných parametrů hořlavosti – dle EN 45545 s cílem prokázat, že všechny požárně technické charakteristiky materiálu zůstaly nezměněny, resp. Stále odpovídají normou požadovaným hodnotám.“

Dokument o přezkoumání

„Výrobce může deklarovat přezkoumání formou dokumentu (Unife manufacture declaration on fire behaviour). Dokument ke stažení na stránkách unife.org.“